Mecseknádasdért Alapítvány

 

 

A Mecseknádasdért Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy Mecseknádasd gazdálkodó szerveinek, vállalkozóinak, polgárainak összefogásával a község kulturális és oktatási tevékenységét, a kulturális örökség megóvását, valamint a környezet- és műemlékvédelem feltételeit javítsa. Az alapítvány nagy hangsúlyt fektet a helyi kultúra, sport és a népi hagyományok megőrzésére, ápolására, figyelemmel a nemzetiségi kultúrára.  Törekszik a település hagyományainak megőrzésére, tudatosítására, az értékek hozzáférhetővé tételére és turisztikai potenciáljának optimális kihasználására. Az alapítvány évek óta szervez nemzetiségi előadássorozatokat, melyeken keresztül az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a hazai németek hagyományvilágába, népművészeti értékeibe, vallási gyűjteményeibe.

Szorosan együttműködik Mecseknádasd Község Önkormányzatával, Mecseknádasd Német Kisebbségi Önkormányzatával, a Mecseknádasdi Schlossgarten Óvodával és Bölcsődével, a Szociális Gondozási Központtal, a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesülettel és a Skóciai Szent Margit Egyesülettel, Énekkarral.

Az alapítvány munkáját évek óta önkéntesek segítik. Részt vállalnak a közösségi programok, kulturális rendezvények, képzések, hagyományőrző és kézműves foglalkozások lebonyolításában. Ezek a személyek elkötelezettek a helyi társadalom fejlesztése iránt és ezáltal képesek a közösségben meglévő erőforrások mozgósítására, széles körben erősítve ezzel a társadalmi összefogást, elősegítve a tudás, a hagyományos értékek, kézműves örökségünk megőrzését, átadását.

 

Programjaink

1 . 2019. május és szeptember: sportnap a Mecseknádasdi Schloβgarten Óvodában

Képgaléria a megvalósult projektről:

    

 

2. Faültetési program a Kálvária dombon: 2019-ben,

2020-ban a Skóciai Szent Margit Egyesülettel Közösen

  

Köszönjük a támogatásukat!

 

A Mecseknádasdért Közhasznú Alapítvány ezúton is megköszöni mindazok támogatását, akik a Kálvária fasor pótlását felajánlásukkal segítették. Külön köszönetet mondunk Schramné Bauer Ágnesnek, Schram Antalnak, Müller Ákosnak és Mecseknádasdi Egyházközségnek, Sós Andrásnak és Pekker Mátyás plébánosnak az ötletért és megvalósításban nyújtott segítségért. Külön köszönöm Marosi Józsefnek és Ruppert Róbertnek a szakmai segítségüket. Az előzetes költségvetés szerint 1.350.000 Ft lett volna a kivitelezés összege, ezzel szemben bekerülési költség a teljes kivitelezésre 880.000 Ft, illetve az egyház által felajánlott terület tisztítása, a fakivágások, terület letakarítása 230.000 Ft volt.

A felajánlásból beérkezett 1.097.637 Ft.

A költségek levonása után 217.637 Ft maradt.

 

Várjuk javaslataikat a fennmaradó összeg felhasználására.

Továbbiakban is kérjük segítség Mecseknádasdért Közhasznú Alapítványt 1%-ukkal és adományukkal.

18300312-1-02

 

Kívánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Évet!

Tisztelettel a Mecseknádasdért Alapítvány Kuratóriuma:

Knipl Antal

Reisz Teréz

Herneszné Hajdu Zsuzsanna

Ehreth Imréné

Frey József

(2019. 12. 22.)

_______________

 

Kihelyezésre kerültek az erdeifenyőket védő védőhálók

Kedves Mecseknádasdiak! Kedves Támogatók!

A napokban befejeződtek a kivitelezési munkálatok. A 15 db elültetett erdeifenyő köré elkészült a védőháló, mely az első években védi a fákat. Bizakodva várjuk a tavaszt, reméljük mindegyik fa megered és megfelelően fejlődik a következő években. A projekt részletes beszámolójával hamarosan jelentkezünk.

Köszönjük Mindenki támogatását, adományát!

(2019. 12. 08.)

_______________

 

Megkezdjük a 15 facsemete ültetését

 

Kedves Mecseknádasdiak!

Nagy örömmel szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy az elmúlt időszakban beérkezett adományoknak köszönhetően összegyűlt a fapótláshoz szükséges összeg és a szakemberek ezen a héten megkezdhették mind a 15 új facsemete telepítését! Ez úton is szeretnénk megköszönni minden támogatónak, hogy fontosnak érezi településképünk megőrzését és aktívan tesz közös értékeinek megóvásáért!

(2019. 11. 19.)

_______________

 

Kitűztük a tervezett 15 facsemete helyét

A mostani hétvége jó időjárását kihasználva folytatódtak a terepi előkészületek. Kitűzésre került a tervezett 15 db új fa helye. Amennyiben szeretné támogatni a kálváriadomb erdeifenyőinek pótlását, úgy adományát kérjük még októberben juttassa el hozzánk! Eddigi és jövőbeni felajánlásaikat hálásan köszönjük! Adományát banki átutalással, vagy a helyi bankfiókban személyes befizetéssel is eljuttathatja a Mecseknádasdért Alapítvány bankszámlájára: 50300099-15200172-00000000. Klföldről: IBAN szám: HU82-5030-0099-1520-0172-0000-0000; SWIFT (BIC) kód – TAKBHUHB

(2019. 10. 20.)

 

Képgaléria a megvalósult projektről:

 

            

 

Képgaléria a megvalósult projektről:

 

3. Mecseknádasd Önkormányzatával közös program:

helyi temetők rendbetétele 2020. októberében

Társadalmi munka

Szeretnénk a falu temetőit rendbe tenni társadalmi munkában, melyre önkéntes segítőket keresünk. Október 10-én az szombaton az alsó-, 17-én szombaton a felső temető kerülne sorra. Aki tud, hozzon magával szerszámokat, motorosfűrészt, pengés bozótvágót, karos ágvágót, metszőollót, gereblyét, villát, lapátot stb. A résztvevőket megvendégeljük egy tál meleg ebédre.

Gyülekező:

Október 10. szombat, 8:00, alsó temető - ravatalozó

Október 17. szombat, 8:00, felső temető - Szent István-kápolna

Regisztráció:

+36 72 671 810

+36 30 591 3347

turizmus@mecseknadasd.hu

Facebook üzenet

Határidő: 10. 08. és 10. 15. csütörtök, az ebéd készítése miatt.

Előre is köszönjük mindenki munkáját!

 

Képgaléria a megvalósult projektről:

      

 

Elérhetőség

Kuratórium: Knipl Antal, Reisz Teréz, Herneszné Hajdu Zsuzsanna, Ehreth Imréné, Frey József

Telefonszám: +36 72 563 100 
E-mail cím: mecseknadasd@mecseknadasd.hu
Számlaszám: 50300099-15200172-00000000