Bizottságok

Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló, Ügyrendi Bizottság:

Arnold János, elnök
Mack Péter
Gradwohl Zoltán képviselők

Szociális Bizottság:

Keszler Vilmos, elnök
Gebhardt Ferenc képviselő
Müller Jenőné, külső tag

Partnerkapcsolati Bizottság:

Gebhardt Ferenc, elnök
Keszler Vilmos, képviselő
Arnold Istvánné külső tag