Tájékoztatás szabadtéri rendezvények bejelentéséről

Tájékoztatás szabadtéri rendezvények bejelentési kötelezettségéről

1.) az 1000 főt vagy az 5000m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett rendezvények bejelentésére, biztonsági intézkedések megtételére alapvetően a jogszabályban kihirdetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) és a vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv előírásai az irányadók.

2.) A helyi önkormányzat polgármestere, valamint a helyi rendőrkapitányság vezetője köteles az illetékességi területén megrendezésre kerülő minden olyan számára bejelentett rendezvényről tájékoztatást adni a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség részére, amelyen egy időben egy helyen a résztvevők száma várhatóan eléri, vagy meghaladja az 1000 főt. A tájékoztatást írásban, legkésőbb 10 nappal a rendezvény megkezdése előtt, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények esetén legkésőbb 3 nappal a rendezvény megkezdése előtt kell megadni.

3.) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
- a rendezvényt szervező szervezet nevét, címét, elérhetőségét,
- a rendezvény szervezéséért felelős személy nevét, elérhetőségét,
- a rendezvény jellegét,
- a rendezvény megtartásának helyét, idejét, a kezdés és a befejezés várható időpontját,
- a rendezvényen egyidejűleg várható legnagyobb létszámot és a rendezvényterület kiterjedését.