Szakmai továbbképzés

Fiatalok bevonása és ifjúságfejlesztés a kistelepüléseken

40 órás közművelődési szakmai továbbképzés

Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 63230-4/2016/KOZOSMUV

KÉPZÉS HELYSZÍNE:               Pécs, Kálvária u. 34.

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA:      Nemzeti Művelődési Intézet

Szakmafejlesztési Igazgatóság

Felnőttképzési Központ

KÉPZÉS CÉLJA:

A képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik aktívan tenni tudnak a települések megtartó erejének fejlesztése érdekében. Képesek elősegíteni a fiatalok véleményének becsatornázását a település intézmény- és településvezetése számára, bemutatva azt is, hogy a közösen megfogalmazott célok érdekében erőforrásként is tekinthetnek a fiatalokra. Célja, hogy meglévő és új ifjúsági csoportok számára bemutassa érdekérvényesítési lehetőségeiket, bekapcsolja őket saját településük fejlesztési tevékenységeibe, fejlesztve demokratikus ismereteiket, szociális képességeiket.

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:

Az ifjúság szerepe a kistelepülések fenntarthatóságában; új generációk, változó igények; ifjúsági szolgáltatások; ifjúság, közösség, település - a részvétel fontossága; ifjúság és speciális kihívások.

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE:             5 alkalom /alkalmanként 8 óra/

Kinek ajánljuk a képzést?

A közművelődési intézmények munkatársai a települések közösségi életét szervező szakemberek (pl. szolgáltató faluház munkatársai) részére

A jelentkezés feltétele:

Középfokú iskolai végzettség (érettségi). 1 év kulturális területen eltöltött szakmai gyakorlat szükséges.

Képzés részvételi díja:

Ebben az évben még TÉRÍTÉSMENTES

Képzés tervezett indítása:

2019. október

Tanúsítvány megszerzésének követelménye:

A képzés során megszerzett információk alkalmazását mérő gyakorlati, szituációs feladatok

teljesítése.

Képzéssel kapcsolatos bővebb információ:

baranya@nmi.hu