Német nemzetiségi óvodapedagógus állás

Mecseknádasdi Schlossgarten Óvoda és Bölcsőde

                          

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mecseknádasdi Schlossgarten Óvoda és Bölcsőde 

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7695 Mecseknádasd, Liszt Ferenc utca 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

végzettséget és a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata

részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánosné Bodnár Brigitta intézményvezető nyújt, a 72/463-383 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mecseknádasdi Schlossgarten Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7695 Mecseknádasd, Liszt Ferenc utca 75.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mn/ 38/2019, valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.

vagy

Elektronikus úton Dr. Vég Beáta részére a jegyzo@mecseknadasd.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zfva9zdch0